Tyveri, Sex og Kørselsfradrag -Et tyveri af en jakke til næsten 6.000 kroner og vores retssystem

Et tyveri af en jakke til næsten 6.000 kroner og en Facebook-video, der afslører tyven for offentligheden, har skabt røre i Silkeborg – og i resten af landet.

Vi kender efterhånden allesammen til historien, men jeg har fundet den så interessant, at jeg nu vil skrive en lille ‘special’ omkring emnet.

For dem der ikke er bekendt med historien:

En ung kvinde stjal en jakke i butikken Laura Thomsen, hvorefter butikkens ejer, Henrik Mølbach Thomsen, efterlyste hende på Facebook med en video, som viste tyveriet.

Den unge kvinde erkender tyveriet, og har undskyldt samt leveret jakken tilbage efter videoen er blevet offentliggjort – men har siden meldt butiksejeren til politiet for selvtægt.

Hvad kan vi gøre i fremtiden – og hvad er effekten?

En analyse af hændelsesforløbet viser nogle klare problemer i vores samfund, og i vores retssystem.

‘Forbrydelse betaler sig ikke’

Er et citat der ofte bliver brugt, men er det virkeligt sandheden i vores nuværende retssystem?

Det er efter min overbevisning, et tyveri hvori tyven har været overbevist om, at chancerne for at blive taget har været minimal. Henrik Mølbach Thomsen har udleveret alt materialet til politiet, men har ikke fundet hjælp igennem det retssystem der burde takle denne hændelse. Så, hvorfor er det forkert af ham at fremskynde den juridiske process via hans eget netværk.

Hvis vi levede i en verden, hvori politiet havde uendelige ressourcer, og derved evnerne til at efterforske et sådant tyveri, ville denne fremgangsmåde så ikke være præcis den samme som politiet havde benyttet? blot bag lukkede døre?

Faktum er, at hvis denne tyv havde tillid til, at politiet ville finde hende, havde hun aldrig begået tyveriet i første omgang.

Efter tyveriet er begået, og Henrik Mølbach Thomsen offentliggør videoerne, får piben en anden lyd hos den skyldige tyv. Hun indberetter ham til politiet for selvtægt.

Det er et brud på både straffeloven og persondataloven, og selvfølgelig er han skyldig.

Anklagen fra tyvens side er, at det nu ikke længere udelukkende er hende der bliver straffet, men også hendes familie og hendes omgangskreds – hvilket er 100 % korrekt.

Dette har udløst en debat, som er fokuseret på hvorvidt straffen passer forbrydelsen. Hvis tyven ser tilbage på hændelsesforløbet havde hun nok ønsket at politiet havde fanget hende, og at hun ikke var blevet udstillet på denne måde.

…..MEN

Anskuelserne fra tyvens side vedrørende offentlig ydmygelse er kun blevet et problem, fordi tyven aldrig troede hun ville modtage en straf. At vores politi ikke har ressourcer til at efterforske denne type kriminalitet er et problem, og et problem vi skal finde en løsning på. En ændring af straffeloven er måske ikke den rigtige måde at gøre det på, men en ændring i hvordan den håndhæves er måske en god idé?

Vi har med en sag at gøre, hvori beviserne er overvældende, og det udelukkende er en sag hvori kvinden skal findes og sigtes.

Kunne man forestille sig et system hvori politiet kigger på materialet og selv offentliggør beviserne? Der er ingen tvivl om at offentliggørelsen har skabt debatten, men det er i min optik videoen der direkte har ledt til at sagen er blevet lukket.

Midtjyllands avis erfarer at politiet efter offentliggørelsen af videoen, har fået evidens nok, til at sigte tyven:

– Vi har ud fra de mange henvendelser identificeret personen, der stjal jakken, og vi håber på, at det lykkedes os at finde frem til tyven i dag og sigte vedkommende for butikstyveri, siger Morten Kjær Andersen, der i samme åndedrag minder om, at det rent faktisk er ulovligt at efterlyse folk for overtrædelser af straffeloven via Facebook

Derfor finder vi os nu som samfund i en interessant situation hvori der uden tvivl skal gøres noget. Vi skal som samfund tage stilling til hvordan vi ser denne type sager, og jeg mener, at vi har tre muligheder fremadrettet.

De Tre Konkrete Løsningsforslag

A. Gør bøden for selvtægt højere

Hvis vi som samfund bliver enige om, at denne type udlevering af bevismateriale ikke må finde sted, så skal bøden gøres højere. Butiksejer Henrik Mølbach Thomsen er kendt i Silkeborg området som en dygtig forretningsmand, og hans adfærd vedrørende denne hændelse, er lige efter bogen.

Omtalen han har fået, er alene de 3.000+ kroner værd, men han har fået meget mere ud af denne sag end det.

Nu finder han sig selv i en meget fordelagtig situation hvor:

Hele forretningslivet i Silkeborg støtter ham
De fleste borgere i Silkeborg støtter ham
Ham og butikken har fået megen positiv omtale lokalt såvel som nationalt

og alt sammen til den lette sum af 3.000 kroner

Jeg er sikker på, at det er Henrik Mølbach Thomsens karakter og personlighed der har truffet beslutningen, men enhver markedsføringsekspert ville råde ham til at gøre præcis det samme – OG GENTAGE DET UENDELIGT SÅ LÆNGE BØDEN ER SÅ UBETYDELIG

… og hvis modargumentet imod selvtægt er, at tyvens liv og familie bliver forstyrret til en sådan grad, at hun ikke kan bevæge sig uden for døren; så er 3.000 kroner grinagtigt.

B. En lempelse af straffeloven og persondata loven som tilgodeser ‘selvtægt’ med hjælp fra politi

Hvis tyven havde vurderet at chancen for at blive fanget til at være højere, så ville der være en mindre chance for at hun ville have stjålet den jakke. Tyven er efter min bedste overbevisning afklaret med, at politiet ikke har ressourcer til at efterforske en sag af denne natur, og tyven har handlet ud fra en overbevisning om at hun aldrig ville blive fanget.

Som beskrevet tidligere, vil jeg argumentere for, at politiet ville bruge en lignende fremgangsmåde, hvis de havde uendelige ressourcer. Derfor mener jeg, at en løsning hvori politiet overser bevismaterialet kortfattet, og beslutter om det kan offentliggøres ud fra bevismaterialet, kan være fordelagtig. Hvis vi som samfund mener, at offentliggørelsen af denne type materiale, som TYDELIGVIS afslører en kriminel er helt i orden, så skal det gøres med hjælp fra ordensmagten, og ikke udenom ordensmagten.

Materialet udleveres til politiet og de afgør hvorvidt en offentliggørelse kan finde sted. Hvis den i givet fald finder sted, så modtager politiet henvendelser fra borgere der ved mere end dem selv.

I dette eksempel bliver Henrik Mølbach Thomsen (og borgerne med henvendelser) til en slags Batman, og hvem kan ikke lide Batman? En selvtægtsudøver der fanger en kriminel der UDEN TVIVL er skyldig, og overlader denne til ordensmagten, vil blive rost af samfundet, ligesom har været tilfældet i den konkrete sag.

Dette eksempel bliver ydermere brugt flittigt at Station 2, og det virker for mig ubegribeligt, hvorfor denne type sager ikke udnytter samme fremgangsmåde. Denne fremgangsmåde mindsker ressourcerne som politiet skal bruge betydeligt, og denne type sager bliver opklaret til en langt højere grad.

Vores retssystem bryder simpelthen sammen, hvis politiet ikke har ressourcer til at opretholde loven, og de kriminelle agere udfra denne virkelighed.

Jeg gentager: Hvis tyven havde vurderet at chancen for at blive fanget til at være højere, så ville der være en mindre chance for at hun ville have stjålet den jakke.

I retrospekt virker hun også meget træt af at hun tog den jakke – men det er hun da udelukkende fordi hun blev fanget.

C. Gør denne type selvtægt fuldstændigt lovelig

Jeg tror at denne type selvtægt kræver en statslig instans der regulerer og agerer. Jeg mener ikke, at en 100 % frigørelse af vejen frem, da der i nogen sager, vil være tvivl om hvorvidt handlingen der bliver frigjort er ulovlig, eller hvorvidt personen i det frigjorte materiale faktisk er skyldig.

Konstant overvågning og tvivlsomt materiale medføre alle de negative sider fra den konkrete sag, men ingen af de positive. Et eksempel:

Hvis en video bliver delt på Facebook med den overbevisning at personen på videoen er skyldig, vil denne persons liv blive ændret på samme måde som tyven i den føromtalte sag. Men hvis personen på videoen enten ikke laver noget ulovligt eller ikke er den rigtige person, så bliver personen på videoen ‘skyldiggjort’ på de sociale medier, uden at være skyldig rent juridisk. Dette betyder at personens liv bliver ødelagt uden juridisk grundlag.

Disse sager ville UDEN TVIVL finde sted, og kan blive undgået via en samtale med politi.

… og for at blive ved Batman referencen, hvad ville der så ske, hvis Batman en dag mister kontrollen og bevæger sig ud i et gråt område? Resultatet bliver sikkert en elendig film eller et samfund hvori uskyldige bliver udstillet på en unfair måde.

Dertil er den sociale dom over personer på denne type videoer svær at vurdere. Er ydmygelse på de sociale medier en fór stor straf til en person der har stjålet en jakke? Kommer denne sag til at påvirke hendes fremtid på en unfair måde? Bliver uskyldige i form af familie og venner påvirket yderligere på grund af eksponeringen på sociale medier?

Disse spørgsmål BURDE bonus pater overveje før man offentliggør denne type materiale, og der stoler jeg mere på politiet end den gennemsnitlige borger.

En sag til glemmebogen – men en sag vi bør tage stilling til

Jeg tror ikke, at den konkrete sag bliver husket om 2 uger, og tyven vil da slet ikke blive husket – Derfor vil jeg ikke mene, at hun kommer til at lide varige men af hændelsen, men det er indiskutabelt, at hendes omgangskreds er blevet påvirket.

Min sympati ligger hos den forretningsdrivende i den konkrete sag, og jeg mener at Henrik Mølbach Thomsen har ageret sympatisk i pressen, og som en god forretningsmand alle andre steder.

Det er en meget interessant debat, men jeg mener det er vigtigt, at vi kigger på ændringer der kan gavne vores fællesskab. Hvis vi som samfund mener, at denne sag er et problem, så er det et problem vi både KAN og SKAL løse.

Løsningsforslag B mener jeg er vejen frem.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s