September 20 – Fri vilje, fun right?

… idag vil jeg vende mine tanker omkring begrebet fri vilje, og hvordan min forståelse påvirker mine holdninger til dagligt.

Jeg vil argumentere for, at fri vilje ikke findes.

Så hvad er fri vilje?

Fri vilje er et begreb, der i filosofien bruges omkring handlinger der ikke er styret af natur – altså, at et individ kan agere på forskellige måder i en given situation under de samme naturlige forudsætninger.

Der findes mange måder at definere fri vilje, men i denne diskussion, vil jeg gå ud fra ovenstående. Det gør jeg, da dette er en situation alle forstår, og en situation alle kan sætte sig ind i. Vi kender alle sammen til en situation, hvor vi gerne ville have gjort noget anderledes, men hvordan spiller fri vilje en rolle i den situation?

Hvis fri vilje findes, så kunne en person i en given situation ‘vælge’ en række handlinger, og fri vilje er den eneste måde at skelne disse handlinger.

Hvorfor findes fri vilje så ikke?

Tænk på det sådan her:

De fleste er enige om at en person bliver skabt igennem sine gener og sit miljø.

Du har ikke valgt dine forældre eller det miljø, du bliver født ind i. Der er ikke en celle i din krop eller hjerne, som du har skabt. Der er ikke en eneste påvirkning udefra, som du selv har skabt. Så hvis alt du siger og gør, eller alt din person er, er skabt via gener og miljø, hvor er så dit frie valg?

Hvis alle disse omstændigheder, som du ikke har kontrol over, skaber din personlighed, hvor er så dit frie valg? Hvis alle dine handlinger er reaktioner baseret på din hjernes opbygning, hvor er der så plads til fri vilje?

Hvis du sætter dig selv i en situation i din fortid, hvori du gerne ville have gjort noget anderledes. Ville du så virkelig have gjort noget anderledes givet, at du i den stund har præcis den samme krop, de samme redskaber, de samme tanker, og den samme hjerne?

– mit svar er nej.

Hvis resultatet af en given situation skal ændres, sker dette udelukkende ved at ændre en persons miljø eller gener, og det kan umuligt ske via fri vilje (Det kan ske via tidsrejse).

Jeg vil mene at dette syn på ‘fri vilje’ udelukkende gør mennesket mere kærligt, mindre arrogant, og mere accepterende overfor sig selv og sine medmennesker.

Det syn vil jeg forklare nu, via en diskussion omkring etik og samfundet.

Den etiske samfundsvinkel ved mit syn

Hvis mennesket er uden fri vilje, så ændres måden man ser på andre mennesker. Hvad de er, er et resultat af deres natur og deres opvækst. Dette syn påvirker hvordan en person af min holdning ser på vores retssystem. Straf og rehabilitering er de to primære måder at ‘ændre’ personer man gerne vil have ændret i samfundet.

Rehabilitering er beviseligt bedre i mange tilfælde, og hvis mennesket ikke selv vælger sine handlinger, bør rehabilitering være svaret i MANGE tilfælde.

Hvad nu hvis du fra fødslen blev tildelt en krop, en hjerne, en familie og en opvækst, der allesammen ville sende dig imod kriminalitet. Ville svaret ikke være rehabilitering over straf?

Hvis fri vilje ikke findes, men handlinger kommer af miljø og gener, så må svaret på problemer altid være en ændring i enten miljø eller gener? Miljø er nemmere at ændre end gener.

… Dertil kommer en hel diskussion omkring, hvordan vi ser vores medmennesker. Had er ikke en acceptabel følelse i denne forståelse af verden. Hvis en person udfører en handling der gør andre ondt, vil den rationelle person af min holdning reagere med medfølelse og medlidenhed.

Hvis man i stedet for at dømme personer for deres dårlige handlinger, bør vi undersøge hvordan disse handlinger kan undgås. I nogle tilfælde er det rehabilitering, i andre er det terminering via livstid i fængsel eller dødsstraf.

… Vi skal længere ind (og tilbage til fri vilje)

Hvis alle handlinger er baseret på enten natur, instinkt eller tanke, og tanke er ufrivillige impulser i hjernen – hvor er der så plads til fri vilje?

Har du nogensinde tænkt noget, før du ville tænke det? Kan man det? Hvis tanker er reaktioner i hjernen, og ikke noget der kommer af fri vilje, er vores tanker så nogen vi selv vælger?

Hvordan kan vi være ‘fri’ som mennesker, hvis alt hvad vi vælger at gøre, er baseret på hændelser i vores hjerne, som vi enten ikke vælger, eller ikke opdager?

“You can do what you decide to do — but you cannot decide what you will decide to do.” Sam Harris, Free Will

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s