September 14 – Johanne Schmidt-Nielsen er et menneske

Dagens ‘nyhedshistorie’ angående Johanne Schmidt-Nielsen og hendes ekstravagante villa, er jeg fuldstændigt ligeglad med. I stedet for vil jeg idag diskutere Socialisme.

Denne diskussion vil starte med en forklaring af Socialismens vision, som jeg forstår den. Hvorefter jeg vil påpege grundene til, at socialisme aldrig har virket. Nogensinde.

Men vi skal stadig lære fra socialismen. Til slut i denne skrivelse vil jeg se på nogle af de positive aspekter socialismen. Disse aspekter har været med til at skabe mange af de skandinaviske samfund vi kender og elsker, og skal være med til at skabe vores fremtid.

Socialismens drøm

Socialisme hylder lighedsidéen. Dette betyder at der i et socialistisk samfund ikke er klasseforskelle eller økonomiske uligheder. Denne forestilling omkring lighed kommer af, at et socialistisk samfund er bygget på en tanke omkring mennesket som et socialt væsen der ønsker sammenhold.

Et socialistisk samfund er et ‘utopia’, hvori alle har det godt og alle kan enes. Ingen får mere end andre, og alle bidrager efter evne. Dette kollektive samfund søger udvikling, men alle skal løftes sammen, og ingen bliver efterladt.

Det kollektive samfund socialismen hylder er baseret på fællesejendom. En idé der betyder at fællesskabet ejer det hele. Fællesskabet ejer produktionsmidlerne og bestemmer derfor hvad og hvor meget der skal produceres; og da det ejer produktionsmidlerne, ejer det også færdigvarerne, dvs. bestemmer hvordan og til hvem de skal fordeles til. Fordelingen er baseret på egentlige behov, og ikke på hvor meget man bidrager, eller hvem ens forældre er.

Det er da en smuk tanke, men den har aldrig virket noget sted i verden.

Hvorfor virker det ikke?

Fællesskab og lighed lyder da meget godt – men hvorfor kan vi ikke skabe dette utopia?

Svaret er: Grådighed og magt

Individualisme er det modsatte af socialisme, og den individualistiske tankegang kommer ofte i vejen for kollektivets ønske i selv de mest socialistiske af samfund. Tanken der starter: ‘Hvis jeg arbejder mere, hvorfor får jeg så ikke mere?’ kan destruere gruppetænkningen som socialismen er baseret på, og indflydelsesrige personligheder i verdens nuværende socialistiske lande, har det med at overtage magten.

Grådighed er kollektivets største fjende, og det er en meget menneskelig følelse. Her kunne jeg drage en parallel til Johanne Schmidt-Nielsen og sige, at hun kun er en plastik socialist, men det vælger, storhjertet som jeg er, at undlade. Når det er sagt, så glæder jeg mig meget til at se, hvor mange flygtninge og fattige hun gør plads til i sin nye fabelagtige villa.

Denne grådighed har gennemsyret nationer der har udråbt sig selv som socialistiske. I dag har vi fire fremtrædne nationer, der tilskriver sig socialisme og en marxistisk finanspolitik. Disse fire er:

Kina, Cuba, Vietnam og Laos

Den eneste form for lighed i disse lande er, at hele befolkningen er lige fattige, lige udsultede og lige undertrykt. Alle disse såkaldte ‘marxistiske’ nationer er styret af oligarker, der er ligeglade med den socialistiske drøm og vision omkring et samfund. De er alle under dækket af at være socialistiske. I disse lande er socialismen blot en pille man fodrer befolkningen med, imens uligheden stiger og meget få tjener alle goderne i samfundet.

Diktaturer lover ‘altid’ en grad af socialisme, da det med denne tankegang er nemmere at skjule et totalitarisk statsapparat.

Det kræver et helt specielt type menneske i toppen af et socialistisk samfund. Specielt i en et-parti system som der er i de moderne socialistiske lande. Ingen andre har kunnet modstå fristelsen. Fristelsen der følger med rigdom og magt. Fristelsen til at tage kontrol over et land og leve i rigdom. Fristelsen ved at købe en villa i Valby.

Hvis mennesket er i et dilemma imellem fællesskab og egen snude, hvad er så svaret?

Et kompromis

Hvad kan vi tage med videre?

I Danmark har vi en af de bedste løsninger i verden – men det betyder ikke at vi skal stoppe med at udvikle os. Jeg mener, at vi lever i et land, hvor alt blok-tænkning er fuldstændigt håbløs. Blok-tænkning er død, fordi vi bevæger os inden for så smal en del af det politiske spektrum. I Danmark er man ikke liberal eller kommunist (bortset fra nogle få tosser der af en eller anden grund stadig er her). I Danmark er alle sociale demokrater, sociale demokrater der lever ud fra nogle liberale og socialistiske værdier. Ovenikøbet i en økonomi der primært bygger på kapitalistisme, men også en økonomi der har taget nogle idéer fra det marxistiske samfund.

Vi går allesammen op i frihed, lighed, medmenneskelighed og social retfærdighed. Vi håndplukker fra alle de klogeste ideologier, og har, hvis jeg skal sige det, bygget et fantastisk samfund. Et samfund der kan gøres bedre, men ikke via en blind overgivelse til en ideologi der beviseligt ikke virker.

Socialisme, liberalisme, anarkisme, oligarkisme og kommunisme er ikke vejen frem. Vi skal finde den middelvej, der passer os bedst. Vi skal blive ved med at trække os selv i den retning, der i øjeblikket giver mest mening.

Jeg er erklæret rationalist

Når svingningerne i samfundet er så små, nytter det ikke at tænke ideologisk. Vi skal kigge på små ændringer der kan forbedre os, og det kræver en rationalistisk tilgang. Sidst jeg stemte, stemte jeg Liberal Alliance, fordi jeg mente at der var nogle konkrete forslag, der ville hjælpe os fremad. Det gør jeg ikke næste gang.

Johanne Schmidt-Nielsen’s eneste fejl var, at hun erklærede sig imod ejendomsretten ved at tilknytte sig et parti, der udelukkende tilskriver sig en marxistisk ideologi.

Selvfølgelig er hun ikke imod ejendomsretten – så naiv har man ikke lov til at være i 2016.

I Danmark er vi er allesammen langt mere imod midten end vi regner med.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s