September 13 – Lærere er rygraden i vores samfund, og de forsvinder

….and we´re back!

Dagens skrivelse handler om folkeskolelærere og den danske folkeskole. For at indlede en diskussion omkring et emne der påvirker os alle, vil jeg starte med, at definere hvad en god lærer er for mig, og hvorfor de er vigtige for vores samfund.

Derefter vil jeg prøve at belyse problemet og foreslå en løsning til fremtiden.

For mig, er folkeskolelærer en del af et drømmehold af professioner. Disse er professioner som vi skal bevare, styrke, og nyde som en del af den danske velfærdsstat. Dette drømmehold består af folkeskolelærere, sygeplejersker og pædagoger. Disse tre professioner betyder i min optik mere for vores samfund, end de betales eller takkes for.

Hvorfor er gode lærer så vigtige?

Vi har allesammen en lærer fra vores barndom, som vi husker resten af vores liv. For mit vedkommende drejer det sig faktisk om flere lærere fra Skægkærskolen, der har min skoletid huskværdig.

Gode lærere er med til at danne grunden for den identitet, som deres elever bruger resten deres liv på at opbygge. En god lærer kan være en afgørende forskel for, hvad et barn vælger som deres karriere. I den tid hvor vi er mest åbne overfor ny viden og nye idéer, er det essentielt, at disse idéer kommer fra uddannet og kvalificeret personel.

Vi har også en lærer fra folkeskolen eller andet, som vi husker meget negativt. Det er oftest ikke det fag vi vælger som vores yndlingsfag. Opmærksomheden i timerne skrænter, og vi får ikke den viden der er nødvendig fremadrettet.

Det er derfor vi har brug for flere dygtige lærere. De er så vigtige for de fremtidige borgere i vores samfund, og en mangel på gode lærere vil være målbar i fremtiden.

Lige nu står lærerfaget overfor nogle udfordringer, som vi som samfund skal adressere hurtigst muligt.

Hver syvende lærer er ikke uddannet lærer

Det er et stigende problem, at folkeskolelærere i stigende grad ikke er uddannede indenfor faget. Den seneste opgørelse over folkeskolelærere fra Danmarks Statistik viser: Ud af de 48.342 lærere på folkeskolerne har 40.691 taget en uddannelse som folkeskolelærer. 991 har en uddannelse som meritlærer, mens 22 har en uddannelse fra den Den Frie Lærerskole.

Det efterlader 6.688 lærere, der ikke har nogen form for læreruddannelse. Alle har hvervet som folkeskolelærer som sin hovedbeskæftigelse, hvor 2.836 af dem underviser i det daglige på fuld tid på en dansk folkeskole.

Det er en stigende tendens, at flere og flere folkeskolelærere ikke er uddannet. Niels Egelund, professor på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, mener at en af grundene til den store stigning, er folkeskolereformen.

Manglen på uddannelse bliver et kompetenceproblem som Niels Egelund beskriver således:

»Det bliver en mindre kompetent undervisning, når underviseren ikke har de rigtige forudsætninger. Elevernes udbytte af undervisningen vil være væsentligt lavere, end når undervisningen kommer fra en lærer med læreruddannelse,« siger han og fortsætter:

»Folkeskolen er havnet i en situation, hvor den ikke kan yde den optimale undervisning. Det siger sig selv, at jo større kompetencer læreren har, jo bedre resultater får eleven. Det er en alvorlig situation.« – Niels Egelund, professor på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet

I perioden 4.-16. Januar 2016 foretog Danmarks Lærerforening en spørgeskemaundersøgelse, med det formål at undersøge om folkeskolerne i landets kommuner havde lærermangel, og oplevede rekrutteringsproblemer.

75 % af kommunerne havde problemer med at finde ansatte til ledige positioner

Uddannede lærere vælger Folkeskolen fra

I Marts 2016 lavede Danmarks Lærerforening en undersøgelse af de nyuddannede lærere fra 2014. Denne undersøgelse viste at 23% af de nyuddannede folkeskolelærere har taget et job uden for folkeskolen.

.. men hvorfor bliver alle disse nye læreruddannede ikke ansat i folkeskolerne?

Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo, siger:

– Vi skal sørge for, at folkeskolen er en attraktiv arbejdsplads for lærerne, for ellers kan vi ikke holde på dem i folkeskolerne. Og vi kan ikke undvære dem

Hvis folkeskolen ikke er attraktiv, for folk der gerne vil være folkeskolelærere, så har vi et problem. Jeg er, ligesom Anders Bondo, overbevist om at dette problem kun bliver større, medmindre vi som samfund gør noget ved det.

En ‘dårlig’ Folkeskole skaber manglen på lærere – og det gør Folkeskolen dårligere

Et konstant skiftende lærerlandskab på landets folkeskoler kan ikke være godt for nogen. Det giver en ustabil arbejdsplads, en ustabil folkeskole og et ustabilt rum for indlæring. Ifølge folkeskolen.dk har nye reformer og dagsordner på landets folkeskoler, haft en negativ indvirkning på lærernes arbejdsdag og på den potentielle indlæring for eleverne.

Både folkeskolereformen og inklusions-dagsordnen bliver sat i et negativt lys af nye tal fra folkeskolen.dk. Nedenstående tal er resultatet af en rundspørge ved Folkeskolens lærerpanel.

Baggrunden for disse tal er, at der er for lidt støtte til de inkluderede elever, og at skoledagen er blevet mere uoverskuelig. 60 % af de adspurgte lærere var enige om, at der ikke blev sat tid nok af til støtte af de inkluderede elever.

75% af lærerne har elever i deres klasse, som de vurderer tidligere ville have gået i en specialklasse.

En større læreropgave i forbindelse med de seneste års reformer har krævet at lærerne skal arbejde hårdere, men resultatet har været omvendt.

Ifølge en analyse fra Danmarks Lærerforening i 2014, reformskoleåret, er sygefraværet steget med hele 26,7 procent.

En større byrde, færre lærer, og flere sygedage giver aldrig et godt resultat – men hvad er løsningen fremadrettet?

Fremtiden: Bedre vilkår kan løse problemerne

Anders Bondo mener, at det eneste, der kan løse problemer er, at politikerne tager ansvar for, at lærerne har mulighed for at lykkes med opgaven.

“Den her situation, som jeg får beskrevet på medlemsmøder, hvor lærerne dag-ud og dag-ind ikke oplever, at de er ordentligt forberedt. Man kommer ind til en klasse uden at kunne levere undervisning af den kvalitet, man selv ønsker. Det er ikke tilfredsstillende i længden med de vilkår. Samtidig ved vi, at vores arbejde har en enormt stor betydning for det enkelte barn. Derfor så er der nogle lærere, at der ikke kan se sig selv i øjnene – derfor forlader de skolen. Det er der, man skal tage fat – der skal handling til, så lærerne kan opleve, at de lykkes med deres arbejde”, siger Anders Bondo

Vi har uden tvivl en udfordring der hedder:

Gør folkeskolerne attraktive igen

Det kan gøres på tre måder:

Bedre Vilkår

Bedre Løn

Flere Uddannede

Vi har i min optik skabt et samfund, hvor folkeskolelærene ikke bliver værdsat nok – og det skal stoppes.

Vi skal som samfund tilbage på lærernes side. Disse mennesker gør vores samfund en enorm tjeneste, og vi burde støtte dem i deres arbejde. Hvis ikke dette kan gøres finansielt, så skal det gøres via tillid og frihed i deres arbejde.

Jeg er pavestolt over min egen søster, som har valgt at blive lærer, og jeg håber at ungdommen vil få øjnene op for den fantastiske profession. Hvis man virkelig vil sætte et aftryk på fremtiden, så gør man det bedst ved at påvirke unge mennesker.

Det gør folkeskolelærere mere end nogen andre.

 

Shoutout til alle mine lærere, som har gjort min barndom/ungdom fantastisk. I kunne nu godt lige have lært mig at sætte et bedre nutids-r. Jeg kigger på dig Helen Riisgaard.

Referencer (i kronologisk orden)

http://www.politiko.dk/nyheder/hver-syvende-folkeskolelaerer-har-ingen-laereruddannelse

http://www.dlf.org/nyheder/2016/marts/17000-laerere-har-valgt-skolen-fra

http://www.folkeskolen.dk/579287/kommuner-mangler-laereruddannede-laerere

http://www.folkeskolen.dk/564782/laerere-inklusions-situationen-er-forvaerret

http://www.folkeskolen.dk/564750/nye-tal-laerernes-sygefravaer-er-steget-med-13-procent-i-2014

http://www.dlf.org/pressemeddelelser/2016/august/regeringens-2025-plan-vil-forringe-velfaerden

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s