September 5 – Hvorfor reducere SU’en?

Regeringen fremlagde for et par dage siden sin 2025-plan kaldet “Helhedsplanen”. I denne plan mødte et forslag om at sænke SU’en stor kritik fra oppositionen og medierne. Denne debat vil jeg nu tage op, og over 2 dage forklare argumenterne FOR og IMOD.

Måske laver jeg også et opslag på 3. dagen der udelukkende handler om mig, mig og mig.

Den følgende skrivelse er en opsummering af de argumenter, regeringen har fremlagt FOR en sænkelse af SU’en.

1. Hvorfor skal SU’en sænkes?

Regeringen vil reducere stipendierne til de studerende kraftigt, og i stedet gøre halvdelen af den samlede studiestøtte til et rentefrit lån. Det er en reaktion på den voldsomme stigning i SU-omkostninger født af tidligere regeringers mål om, at få flere på længerevarende uddannelser. Et mål som uden tvivl er blevet nået!

(fra Zetland)

De danske studerende vil stadig modtage en højere studiestøtte, end i nogen af de lande vi normalt sammenligner os med (se billedet under), men efter omlægningen vil halvdelen af den samlede studiestøtte være et lån.

(fra Zetland)

Regeringen kalkulerer med en besparelse på 3.3 milliarder kroner i forbindelse med sænkelsen af SU-stipendiet, og disse penge skal bruges på forbedringer i uddannelse generelt og andre tiltag i 2025 planen.

2. Hvordan vil det fungere i praksis?

SU-omlægningen vil først have virkning for studerende, der begynder på deres studie i medio 2019. På trods af et lavere SU-stipendium fastholder regeringen, at uddannelserne kun bliver bedre af denne omlægning.

I forbindelse med SU-omlægningen har regeringen lavet en række aftaler med det danske erhvervsliv der skal komme de studerende til gode.

 

Der er indgået aftale med arbejdsmarkedets parter om 8.-10.000 flere praktikpladser om året i virksomhederne. – Regeringens Helhedsplan side 20

Disse 8.000-10.000 praktik pladser skal sikre en nemmere vej fra studie til arbejdsmarked, og gøre transitionen lettere for den almene studerende. Yderligere har regeringen til plan, at skabe et særligt beskæftigelsesfradrag til færdiguddannede studerende, der skal gøre transitionen endnu lettere.

Omlægningen betyder, at vi fortsat giver danske studerende forhold, så økonomien ikke bremser dem fra at studere. De færdiguddannede, der bliver i Danmark og arbejder, skal have et særligt beskæftigelsesfradrag i de første år, så de får lettere ved at betale deres SUlån tilbage. – Regeringens Helhedsplan side 21

Af de føromtalte 3.3 milliarder vil 1 milliard blive tildelt en kompetencepulje, der skal løfte kompetencerne hos uddannelsesinstitutionerne, og derved sikre en bedre studiegang. Denne kompetencepulje er ikke uddybet i helhedsplanen, men er efter min overbevisning inkluderet som et retorisk middel, der skal ‘bevise’ at pengene ikke blot går til top-skattelettelser.

Kompetencepulje på 1 mia. kr. om året fra 2019 til et løft i danskernes kompetencer: kvalitet i erhvervsuddannelser, videregående uddannelser, voksen- og efteruddannelse, styrket erhvervsrettet forskning og kompetencer inden for digitalisering – Regeringens Helhedsplan side 21

Dertil skal det lavere SU-stipendie sikre, at studerende kan tjene flere penge ved siden af deres studie, før de rammer loftet hvor SU’en skal betales tilbage.

For at konkretisere:

SU stipendiet bliver sænket til det halve, og det bliver muligt at optage et rentefrit lån op til den nuværende stipendiumsats.

Pengene fra sænkningen af SU-stipendiumet går til dels til at forbedre kompetencerne hos uddannelsesinstitutionerne.

Der bliver tilbudt et beskæftigelsesfradrag i 2-3 år, der skal hjælpe nyuddannede i jobsøgningsfasen. Dette beskæftigelsesfradrag skal give de studerende bedre muligheder for at få job og tjene penge.

Hele forslaget er bygget på en lettere vej fra uddannelse til job, og skal virke som et incitament til at de studerende finder et arbejde enten i studieforløbet eller bagefter (med hjælp fra beskæftigelsesfradrag og praktikforløb).

3. Hvad håber regeringen bliver resultatet?

Flere der færdiggør deres uddannelser (mere end de 81 % vi har nu)

Hurtigere færdiggørelse (lånet skal få studerende hurtigere igennem systemet, og sikre at de der overskrider tiden, gør det for egen regning)

Bedre uddannelser (via kompetencepuljen)

Flere færdiguddannede i den private sektor (via praktikforløb og beskæftigelsfradrag)

…. og som altid med de borgerlige partier:

Målet er vækst i det danske samfund

Casper Hedegaard out

Referencer

Regeringens’s helhedsplan: https://www.fm.dk/publikationer/2016/helhedsplan-for-et-staerkere-danmark

Debatten om 2025 planen: https://www.dr.dk/tv/se/debatten/debatten-2016-09-01#!/

Fremtidsudsigter med Løkke: https://www.zetland.dk/historie/seQ3DmvK-aekXrv2R-84b45

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s